Translate

Deliler Kasabası

3 Mayıs 2011 Salı

Opera, Bale, Klasik Müzik

Opera, Bale, Klasik Müzik

Klasik müzik, opera, bale ve konser müziği olmak üzere birbiriyle yakından ilişkili, son derece geniş sanat alanlarıdır. Eserlerin bestecileri ve yorumlayıcıları ile anlamları, içerikleri hakkında sayısız söz söylenebilir ve yazılabilir.
Ülkemizdeki yayınların durumunu sunmak amacıyla hazırlanan bu yazıda opera, bale ve klasik müzik konulu kitaplarla ilgili ilk kez derleme hazırlanıyor olması nedeniyle zaman-dönem kısıtlaması yapılmaması tercih edilmiştir. Olabildiğince geriye giderek hazırlanmasına rağmen, bu derlemede sizin de okurken fark edeceğiniz gibi eksik kitaplar bulunmaktadır. Baskısı tükenmiş kitapların ancak bir kısmı kişisel kütüphanelerden veya sahaflardan sağlanabilmiştir. Tez çalışmaları dahil edilmemiş, basılı kitapların kaynakçaları kısıtlı ölçüde kullanılmıştır. Kitap kaynaklarından ziyade yaşayan, insan elinin dokunduğu, gözünün gezdiği ve gün ışığıyla temas etmiş olan kaynaklar tercih edilmiştir.


Okurlara

Turhan Günay


Klasik Batı Müziği, Opera ve Bale ile ilişkilerimizin geçmişi neredeyse iki yüzyıl geriye gidiyor. Dışarıdan gelen müzisyenlerin çalışmaları ile bu müzik Türkiye'de de sevilmeye başlanmış. 1917 yılında Türk Müziği'nin yanı sıra Batı Müziği eğitimi de veren Dârülelhan İstanbul'da kurulmuş. Bu alanda köklü adımların atılması ise Cumhuriyet döneminde başlıyor. 1936 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı, 1940 yılında da Köy Enstitüleri kuruluyor. Müzikte hızlı bir ilerlemenin de başlangıcıdır bu tarihler. Konu ile ilgili kitaplar da bu tarihten sonra yayımlanmaya başlamış.Klasik Batı müziği ile ilgili ilk kitaplar konservatuvar öğrencileri için hazırlanmış eğitim kitapları olmuş doğal olarak. Arada tek tük kitaplar yayımlanmış olsa da bu anlayış yakın zamana kadar pek değişmemiş. Batı müziğinin ünlü bestecilerinin yaşamöyküleri, eğitim kitaplarının arasında kaybolup gitmiş. Son yıllarda ise alanla ilgili yoğun bir yayıncılık çabası gözleniyor. Belli başlı yayınevlerimiz bu konuda hem sistematik hem de bilinçli bir yayıncılık yapıyorlar. Ünlü bestecilerin yaşamöykülerinin yanı sıra, ünlü müzik sanatçılarımızın kaleme aldıkları kitaplar da okurlar tarafından ilgi ile izleniyor. Konser salonlarımızın ve orkestralarımızın sayısı giderek artıyor.Bu hafta sizlere Klasik Batı Müziği, Opera ve Bale konularında, ülkemizde şimdiye kadar yayımlanmış kitaplardan çok geniş bir derleme sunuyoruz. Prof. Dr. Pınar Aydın Hoca, hazırladığı dosya ile sağlık kitaplarında olduğu gibi bu konuda da yetkin olduğunu ortaya koyuyor.Bol kitaplı günler...