Translate

Deliler Kasabası

9 Mayıs 2011 Pazartesi

Karl Marx’ın “Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi” Türkçede ilk kez eksiksiz

'Kapital' Türkçede ilk kez aslından ve eksiksiz

Marksizmin temel yapıtının ilk cildi Yordam Kitap'tan çıktı.
Karl Marx’ın Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi adlı yapıtının I. cildi, Mehmet Selik-Nail Satlıgan çevirisiyle Yordam Kitap’tan çıktı. 1867 yılındaki ilk yayımlanışından bu yana Marksizmin temel yapıtı sayılan Kapitalin II. ve III. ciltleri de çevrilip basıldığında, Marx’ın bu dev çalışması
ilk yayımlanışından 150 yıla yakın bir süre sonra Türkçede ilk kez Almanca aslından ve eksiksiz olarak yayımlanmış olacak. Kapitali Almanca aslından Türkçeye çevirip yayımlamaya ilk başlayan Hikmet Kıvılcımlıolmuştu. Yapıtın ilk 7 fasikülü 1937 yılı içinde yayımlanmış, ancak bu ilk girişim Kıvılcımlı’nın Donanma davasıyüzünden tutuklanmasıyla yarım kalmıştı.
Kapitali özgün dilinden çevirme konusundaki ikinci girişim Mehmet Selik’ten gelmiş; Selik, 1966-67 yıllarında yapıtın I. cildini 5 kitap halinde Sol Yayınları’ndan yayımlamıştı. 1970’te ise III. cildin ilk yarısı yayımlanmıştı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiye İşçi Partisi üyesi Selik, 2005’te yaşama veda etmişti.
Alaattin Bilgi ise, 1975-78 yılları arasında yine Sol Yayınları’ndan Kapitalin tamamının İngilizceden yapılmış bir çevirisini yayımlamıştı.
Yordam Kitap’ın yeni Kapital basımı, Selik’in çevirmiş olduğu bölümlerin gözden geçirilmiş olarak yeniden basılmasından, ayrıca daha önce Almancadan çevrilmemiş olan bölümlerin Nail Satlıgan tarafından çevrilmesinden oluşuyor.