Translate

Deliler Kasabası

15 Mayıs 2011 Pazar

Hedef Türkiye - Oktay Sinanoğlu - Yaşam Oyunu - Ezber Bozan Sıradışı Hareketler

Hedef Türkiye - Oktay Sinanoğlu - Yaşam Oyunu - Ezber Bozan Sıradışı Hareketler: "Oktay Sinanoğlu Hedef Türkiye

Yazar kitabın özünde Türkçenin Türkiye için önemi, güçlü bir Türkiye için eğitimin amacı nın ne olması gerektiği, Avrupa birliğine ne dememiz gerektiği ,Türkiye ve Türk dünyası üzerinde oynana oyunlar, Avrupa ülkeleri ve Amerika ile olan ilişkileriniz, Türk dünyasının nasıl olması gerektiği, içten ve dıştan Türkiye ye yapılan saldırılar karşısında Türkiye’nin tutumu , yeni dünya düzeninde Türkiye nin geleceği gibi konuları ele almıştır. Kitabı bu bağlamda ele alırsak;
Türkçe olmadan Türk Kültürü olmaz,
Türk Kültürü olmadan Türk Kimliği olmaz,
Kimliksizin öz güveni, özüne itibarı yoktur,
Özüne itibarı olmayanın haysiyeti olur mu?
Türk dediğin haysiyetsiz yaşamaz.

- Google Araç Çubuğu kullanılarak gönderildi"