Translate

Deliler Kasabası

10 Mayıs 2011 Salı

İçinizdeki Lideri Geliştirmek

KİTABIN ÖZETİ

Yazar, liderlerin gelişimi için, yirmi yıl boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlemiş olduğu yüzlerce liderlik seminerini ve insanlara liderlik ederken edinmiş olduğu tecrübelerini aşağıdaki bölümler halinde aktarmıştır:

1. Liderliğin Tanımı: ETKİ,

2. Liderliğin Anahtarı: ÖNCELİKLER,

3. Liderliğin En Önemli İçeriği: BÜTÜNLÜK

4. Liderliğin Asıl Testi: OLUMLU DEĞİŞİM YARATMAK,

5. Liderliği Güçlendirmenin En Hızlı Yolu: SORUN ÇÖZÜMÜ,

6. Liderlikte Ek Avantaj: TUTUM,

7. En Değerli Kazancınız: İNSANLAR,

8. Liderliğin Vazgeçilmez Niteliği: VİZYON,

9. Liderliğin Fiyat Etiketi: İÇSEL DİSİPLİN,

10. Liderliğin En Önemli Dersi: EKİP GELİŞİMİ.


Liderlik, yalnızca "doğuştan sahip olanların" kabul edildiği bir kulüp değildir. Sadece liderlerin sahip olması gereken özellikler vardır. Eğer bir kişi bu özelliklere istekle sahip olmaya çalışırsa onun lider olamaması için hiç bir neden yoktur. Bu kitapta liderlik prensip ve özellikleri verilmekte, istek duymakta kalmıştır.

Liderlik yaratılır, keşfedilmez. Doğaldır ki "doğuştan liderler" daima olacaktır; ama, zirvede kalmak için doğal liderler dahi liderlik özelliklerini geliştirmelidir. Lider olmak isteyen binlerce insan arasında yapılan incelemeler, hepsinin dört liderlik kategorisinden ya da seviyesinden birine uyduğunu göstermiştir:

Lider Olarak Doğanlar (liderlik nitelikleriyle doğup, hayatı boyunca liderlik örnekleriyle karşılaşmış, eğitim ile bu özelliklerini geliştirmiş, büyük bir lider olmak için kişisel disipline sahip olanlar), Lider Olmayı Öğrenenler (hayatının büyük bölümünde liderlik örneğiyle karşılaşmış, eğitim sayesinde liderliği öğrenmiş, büyük bir lider olmak için kişisel disipline sahip olanlar), İçinde Gizli Liderlik Bulunanlar (yakın geçmişte liderlik örnekleriyle karşılaşmış, eğitim sayesinde liderliği öğrenmiş, büyük bir lider olmak için kişisel disipline sahip olanlar), Sınırlı Liderliğe Sahip Olanlar (çok az liderlik örneği görmüş ya da hiç görmemiş, çok az liderlik eğitimi almış ya da hiç almamış, bir lider olabilmeyi isteyenler)

Yönetmek, organizasyonun program ve konularının tam olarak işlediğinden emin olmak demektir. Oysa liderliğin, vizyon belirleme ve insanları motive etmekle doğrudan ilgisi vardır. "İnsanlar yönetilmek değil yönlendirilmek isterler. Eğer birini yönetmek isterseniz, kendinizi yönetin. Bunun yolu da bunu iyi yaparak yönetmeyi bırakmak ve liderlik yapmaya hazırlanmaktan geçmektedir. İşin nasıl yapılacağını bilmek uzmanın, başkalarına nasıl yapacaklarını göstermek öğretmenin, başkalarının başardığından emin olmak yöneticilerin, başkalarını daha iyi çalışmak için esinlendirmek" ise liderin başarısıdır.

Liderliğin beş seviyesi ve her bir seviyeye göre liderlerin etki gücünün anlatıldığı bölümde; pozisyon/haklarda, insanların zorunlu olarak liderleri izlediğinden, izin/ilişkilerde, insanların kendi istekleriyle liderleri izlediğinden, üretim/sonuçlarda, insanların liderlerini organizasyon adına yaptıklarından dolayı izlediğinden, insan gelişimi/çoğaltmada, insanların lideri kendileri için yaptıklarından dolayı izlediğinden ve son seviye olan kişilik/saygı da ise insanların liderlerinin kişiliği ve ortaya koydukları tutum ve davranıştan dolayı izlediğinden söz edilmiştir.

Liderin başarı için önceden belirlenmiş hedeflerin süreçsel algılamasıyla önceliklerinden, kim olduğunu bilmesi ve aynı zamanda da ne yaptığını bilmesiyle de bütünlüğünden, önce liderin kendisinin değişmesi böylece organizasyonu da değiştirebilecek teknik gerekleri ve buna bağlı tutumsal-motivasyonel ihtiyaçları anlayarak olumlu değişim yaratabileceğinden, insanlar için gerekli olanın, onların sorunlarını değil bakış açılarını değiştirmek ile sorun çözücü olmasında, kendi tutum ve davranışlarının, astları tarafından eylemlerinden önce geleceğini bilerek tutumlarından, takipçilerini sadece kendisini izlemesi için değil, onları da liderlik edebilmeleri için etkileyerek en değerli kazancının insanlar olduğundan, takipçilerini kendi seviyesine yükselene kadar lidere bir misyon ve bulaşıcı bir ruh yapısını kazandıran şeyin vizyon sahibi olması ile mümkün olabileceğinden, liderlik yaptığı grubun sorumluluklarını almak dışında kendilerini diğerlerinden üstün tutmayarak içsel disiplininden ve ekip gelişimini sağlaması gerekliliğinden söz edilmiştir.

Her devirde, o zamanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere liderliğin öne geçmesi gereken bir an olmuştur. Bu yüzden kendi zamanını bulamayan hiçbir potansiyel lider yoktur. Bu kitapta, liderin sahip olması gereken özellikler verilerek, bunlara sahip olmaya çalışan, bu prensipleri özümseyebilenlerin etkili birer lider olabileceği öngörülmüştür.