Translate

Deliler Kasabası

8 Mayıs 2011 Pazar

Nathan GARDELS - Yüzyılın sonu

KİTABIN YAZARI Nathan GARDELS 
BASIM TARİHİ MART 1999

KİTABIN ÖZETİ : Nathan GARDELS 1985 yılında kurulan New Perspectives Quarterly dergisinin editörüdür.Bu kitapta, son on yılın en önemli NPQ yazılarını toplamıştır. Kitap dört bölümden meydana gelmektedir. 1. DÜNYA DÜZENİNİN RUHU Bu bölümde, ilerlemenin ( teknolojik - ekonomik ) çok hızlı bir şekilde devam ettiği, bunun insanları rahatlattığı ve konfora alıştırdığı ancak kendimizi ilerlemenin mekanik akışı içinde kaybetmemeniz gerektiğini, onun gücünü, iyiliklerin devamı için kullanıp onu o doğrultuda kullanmamız gerektiğini vurgulanmaktadır. Bu bölümde ayrıca, medyanın gücünden bahsedilmekte ve şu örnek verilmektedir. " Hollywood " Pentagon'un başaramadığını başarmıştır. ikisi arasındaki bağ, sinema filmleriyle savunma silahlarının ABD ekonomisinin en büyük ihracat kalemleri olmasında yatmaktadır. Jonh fuster Dulles'in rüyalarına bile giremeyecek bir başarı, J.R.Ewing'e ( Ceyar Yuing ) nasip olmuştur. Dünya bugün hipnotize olmuş gibi Amerikan pembe dizilerini tekrar tekrar seyretmektedir. " Dünyanın her yanında insanlar "J.R.i kim vurdu? " ( Dallas ) ya da " Laura Palmer'i kim öldürdü? " ( Şahin tepesi ) gibi sorular sormaktadır. 2. SOĞUK SAVAŞ SONRASI ÇEŞİTLİLİK ve MİLLİYETÇİLİK Yazar bu konuyu da bazı bilim adamları ve devlet adamlarıyla soru -cevap şeklinde tartışıyor ve bu fikirleri kitabında topluyor. ISALAH BERLİN : ( Batının belki de en başta gelen siyasal düşünürü. ) Yazar BERLİN : Önümüzdeki yüzyılda da milliyetçilik akımlarının olacağını belirtiyor. Bu konuyla ilgili Onsekizinci yüzyılda yaşayan Johann Gottfried Herder'in görüşlerine yer veriyor