Translate

Deliler Kasabası

12 Mayıs 2011 Perşembe

Çöküş - Bir Devrin Dramı / Orhan Kilercioğlu

Çöküş-Bir Devrin Dramı

Bugün Ortadoğu coğrafyasında cereyan eden çatışmaların ve kaosların temelinde zengin enerji kaynakları, 1916 yılında imzalanan gizli anlaşmalar ve perde arkasından çevrilen entrikalar yer almaktadır.
yeni çıkan kitaplar
Çatı Kitapları'ndan çıkan "Çöküş-Bir Devrin Dramı" Orhan Kilercioğlu tarafından kaleme alındı. Kitabın önsözünde şu ifadelere yer veriliyor:

"I. Dünya Savaşı'na kadar genelde bölgede devam eden huzur ve istikrarın temelinde yatan strateji ise fet-hedilen topraklara Osmanlı'nın götürdüğü merhamet, adalet ve nizam getirme anlayışıydı. Osmanlı İmparatorluğu'nu çöküşe götüren sebeplerin başında dış güçlerin oyunlarına gelmek ve onlara şirin gözükme politikası var-dı. Sömürgecilerin menfaat, kayırma ve nifak sokma taktikleri tarih boyunca izlendi ve fark edildi ise de zamanın-da ve geçerli önlemler maalesef alınmamıştır.

Osmanlı kendisinin sebep olduğu boşlukta daima ihanetle karşılaştı. Neticede başarısız oldu ve tarihten silindi.

Bugün ise, tarih boyunca çok sayıda savaş, işgal ve katliamlara maruz kalan Ortadoğu kanayan bir yaradır. Bu coğrafya 19. yüzyılın başından beri huzur ve istikrara hasrettir.

Ortadoğu'nun alınyazısının ifadesi "hazin bir yaşam"dır. Bu coğrafyada ne savaş ve ne de paylaşım proje-leri bitmiştir. Bölge halkı tam bir nefes alacağı zaman yeni bir kaosla, acıyla uyanmıştır. Bu onun gerçekten alın-yazısı mıdır? "