Translate

Deliler Kasabası

3 Ekim 2011 Pazartesi

Kız Doğursun Analar Eray Karınca

Kız Doğursun Analar

Aile Mahkemesinde yargıçlık yaptığı dönemde aldığı cesur kararlarla tanınan Eray Karınca’nın bu kitabı Bilgi Yayınevi'nden çıktı. Kadınların insan haklarını yargı kararları ile uygulamaya kazandıran Yargıç Eray Karınca Yunus Nadi Sosyal Bilimler Ödülü’nü de aldığı bu eser ile kadına karşı şiddet ve ayrımcılık konusunu özellikle hukuki açıdan incelemesiyle dikkati çekiyor.
Kitap için Ferida Acar ve Gülsün Bilgehan şunları söylediler:
Prof. Dr. Feride Acar: (ODTÜ Öğretim Üyesi) Eray Karınca, çağdaş uluslararası hukuk normlarını içine sindirmiş yetkin bir hukukçu, deneyimli bir yargıç gözüyle bu kitapta, kadınlara yönelik şiddet konusundaki ulusal yasa ve düzenlemelerimizi (özellikle 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunu ve uygulamasını) yorumlamakta, eleştiriler ve çözüm önerileri getirmektedir. Bu değerli araştırma, Türkiye’de hukuk camiası mensupları ve kadın çalışmaları uzmanları için olduğu kadar politikacılar ve kamu yöneticileri için de vazgeçilmez bir kaynak olmalıdır.

Gülsün Bilgehan (22. Dönem Ankara Milletvekili) Mecliste, bir el kaldırmayla kabul edilen yasaların gerektiği gibi uygulanması, asıl meseledir. Mahkemesinde verdiği bazı kararlarla hayat kurtaran Sayın Karınca gibi vicdanlı, insan haklarına gönülden bağlı ve bilinçli hâkimlerimize büyük görevler düşmektedir. Karınca, bu önemli eseriyle hem şiddet kurbanı olan kadınlara yol gösterecek hem de meslektaşlarını bilgilendirecektir. Unutmayalım ki haklarımızı bilmez ve kullanmazsak ilerleyip gelişmemiz mümkün değildir ve dünyadaki en büyük mutluluk, bir kadınla bir erkeğin huzur içinde yaşadığı bir yuvada saklıdır.


Eray Karınca
1960 yılında Siirt’te doğdu. İlköğrenimini İzmir’de; ortaöğrenimini Aydın, Ortaklar Öğretmen Lisesi’nde yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Ayrıca Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi’nde kamu yönetimi uzmanlık programını tamamladı. Sırasıyla Şanlıurfa, İdil, Araç, Zonguldak ve İncirliova’da ve Ankara Adliyesi’nde yargıçlık yaptı. Mart 2011’de emekli olan Karınca, halen Ankara Barosuna bağlı olarak avukatlık mesleğini sürdürmektedir.
İlk öyküleri, 1993-95 yılları arasında, Zonguldak’ta çıkan Uğraş dergisinde yayımlandı. Aydın’da, Aydınca dergisinin çıkarılmasına emek verdi. Şanlıurfa Yöresinden Örneklerle Kan Davaları adlı çalışmasıyla, 1987 yılında Türk Sosyal Bilimler Derneği’nce düzenlenen yarışmada, 20. Kuruluş Yılı Genç Sosyal Bilimciler Özendirme Ödülü’nü kazandı. Aynı çalışma, 2000 yılında Türkiye Barolar Birliği’nin Faruk Erem’e Armağan kitabında yer aldı.
TODAİE’deyken yaptığı Dernek Hak ve Özgürlüğü adlı akademik çalışma, 1996 yılında yayımlandı. İlk öykü kitabı Çökelez, Çankaya Belediyesi ve Damar Edebiyat dergisinin düzenlediği 1996 İlkbahar Öykü-Şiir Ödülleri Büyük Öykü Ödülü’nü; Hayvanat Bahçesinde Bir Gün, Bu Yayınevi 1997 Çocuk Edebiyatı Öykü Yarışması Üçüncülük Ödülü’nü; Bir Top Sarı Işık, 1997 Halkevleri 66. Yıl Kültür Sanat Yarışması Öykü Üçüncülük Ödülü’nü aldı.
Çimlerin Dansı adlı anısıyla, Ankara Barosu 1999 Yılı Meslekle İlgili Anılar dalında birincilik ödülünün sahibi oldu. Erken Açan Papatyalar adlı öykü kitabı 2002’de Bilgi Yayınevi tarafından yayımlandı. Yine Bilgi Yayınevi tarafından kitaplaştırılan Kız Doğursun Analar - Kadının Eş Şiddetinden Korunması adlı çalışması Yunus Nadi Sosyal Bilimler Ödülü’nü aldı.
E-Kitap - E-book :kitap özetleri, kitap özeti, yeni çıkan kitaplar, romanlar, hikayeler, biyografiler, kitap oku, bedava kitap