Translate

Deliler Kasabası

16 Temmuz 2011 Cumartesi

Sosyalist Temel Eseler

Sosyalist Temel Eseler
İçeriktekiler :

K. Marks: K a p i t a l, Cilt: I

K. Marks: K a p i t a l, Cilt: II

K. Marks: K a p i t a l, Cilt: III

K. Marks: K a p i t a l, Cilt: I, II, III

Marks-Engels: Komünist Manifesto

Marks-Engels: Seçme Yapıtlar: I

Marks-Engels: Seçme Yapıtlar: II

Marks-Engels: Gotha ve Erfurt Programlarının Eleştirisi

Marks-Engels: Alman İdeolojisi [Feuerbach]

Marks, Engels, Lenin: Kadın ve Aile

K. Marks: 1844 Elyazmaları

K. Marks: Ücretli Emek ve Sermaye ( Ücret, Fiyat, Kâr )

K. Marks: Fransa'da İç Savaş

K. Marks: Fransa'da Sınıf Savaşımları [1848-1850]

K. Marks: Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i

F. Engels: Ludwig Feuerbach ve Klâsik Alman Felsefesinin Sonu

F. Engels: Anti-Dühring

F. Engels: Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni

F. Engels: Konut Sorunu

F. Engels: İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu

F. Engels: Köylüler Savaşı

V. İ. Lenin: Karl Marks

V. İ. Lenin: Devlet ve Devrim

V. İ. Lenin: Örgütlenme Üzerine

V. İ. Lenin: Sosyalizm ve Savaş

V. İ. Lenin: Ne Yapmalı?

V. İ. Lenin: Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi

V. İ. Lenin: Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği

V. İ. Lenin: "Sol" Komünizm: Bir Çocukluk Hastalığı

V. İ. Lenin: Bir Adım İleri, İki Adım Geri

V. İ. Lenin: Tarımda Kapitalizm

V. İ. Lenin: Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması

V. İ. Lenin: Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı

Mao Zedung: Askeri Yazılar

Mao Zedung: Teori ve Pratik

Mao Zedung: Secme Eserler, Cilt: I

Mao Zedung: Secme Eserler, Cilt: II

J. Stalin: Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm

J. Stalin: Anarşizm mi? Sosyalizm mi?

J. Stalin: Son Yazılar 1950-1953

Che Guevara: Bolivya Günlüğü

V. Giap: Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı

W. Pomeroy: Marksizm ve Gerilla Savaşı

C. Marighella: Şehir Gerillasının Elkitabı

Clausewitz: Savaş Üzerine

R. Debray: Devrimde Devrim mi?

P. Nikitin: Ekonomi Politik

Paul Baran: Büyümenin Ekonomi Politiği

Paul Lafargue: Tembellik Hakkı

Zubritski, Mitropolski, Kerov: İlkel, Köleci ve Feodal Toplum

G. Politzer: Felsefenin Temel İlkeleri

Leo Luberman: Sosyalizmin Alfabesi

Alan Woods, Ted Grant: Aklın İsyanı

Mick Brooks: Tarihsel Materyalizm

John Pickard: Diyalektik Materyalizm

O. Hançerlioğlu: Düşünce Tarihi

İlker Akman: Mevcut Durum ve Devrimci Taktiğimiz

Elif Çağlı: Küreselleşme Eşitsizlik Birleşik Kapitalist Gelişme

Mahir Çayan: Bütün Yazıları

İbrahim Kaypakkaya: Seçme Eserler

İbrahim Kaypakkaya: Seçme Eserler ( .doc formatında )

Karl Marks: Formen ( .mp3 formatında )


RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting

şifre içindedir.
kitap özetleri, kitap özeti, kitaplar, yeni çıkan kitaplar, romanlar, hikayeler, biyografiler, kitap oku, bedava kitap